Home Tesařství Způsoby opracování dřeva

Způsoby opracování dřeva

 

K opracování dřeva používáme jak tradiční ruční tesařské nástroje (dláta, širočiny, bradatice, hlavatky, hoblíky pořízy atd.), tak i řetězové pily, brusky, elektrické hoblíky atd., vždy podle požadavku na konkrétní povrch.

Tesané trámy

Tesání trámů provádíme klasickým způsobem přímo z kulatiny. Do orýsovaného kmene se vysekají vruby a kmen se nahrubo otesá sekerou hlavatkou. Poté se vzniklé plochy budoucího trámu omítají načisto širočinou (tzv. vysoká práce).

 

Druhý způsob tesání trámů je sekerou bradaticí, kdy se kmen na nízkých podvalech navrubuje a bradaticí otesá přímo do finální podoby (tzv. nízká práce).

Rozměrově nás při výrobě trámů omezuje pouze velikost kulatiny. Pokud máme k dispozici dostatečně masivní kmen, vyrobíme trám o velkém profilu i délce.